Ventetiden i helsetjenesten øker for norske pasienter, ifølge tall fra Helsedirektoratet. De siste 6 månedene i 2019 måtte folk vente i to måneder for å få hjelp. I forhold til samme periode i 2018, var dette en økning på to dager.

 

I den somatiske sektoren måtte folk vente i to måneder og en dag, en økning på to dager fra 2018. Sammenlagt var det omtrent en og en halv million personer som ble behandlet på somatiske sykehus de første to tredelene av 2019. Dette var en økning på omtrent en prosent sammenlignet med samme periode i 2018.

 

Disse tallene er et uttrykk for at det var veldig sparsommelig drift i sykehussektoren, altså at det var stram økonomi, noe som økte ventetiden. 

 

Korona 

Med inngangen av koronaviruset i 2020 har ventetiden økt ytterligere. Den nye statistikken til Helsedirektoratet viser naturligvis at viruset har hatt innvirkning på hvor lenge folk må vente før de får hjelp i ulike deler av helsesektoren. 

 

Man har måttet senke den planlagte aktiviteten som gjennomføres på spesialistsentre, slik at man skal kunne betjene de mange nye pasientene som ligger inne med korona. Viruset har altså gjort at ventetiden har økt kraftig fra 2019 til starten av 2021. 

 

Tannleger

Tannlegekontorer er en del av helsesektoren som har opplevd spesielt høye ventetider. Som et resultat av nedstengingene er det mange som sliter med tannhelse, noe som gjør at det er enda flere som søker hjelp for å rette opp tannproblemene sine. 

 

Tannlege Niclas Berggren som driver Tannlege Hønefoss i Hønefoss bekrefter at det er mye overtid om dagen, og at han opplever å få nye kunder fra andre klinikker som har lange ventetider. Han er i gang med å flytte til nye lokaler og få flere tannleger på plass, for å ta unna den store forespørselen.

 

Fremover

I mai 2021 ser vi at det er færre og færre som blir innlagt for å få koronabehandling. Hvis denne trenden fortsetter vil det bli mulig å frigjøre flere poster slik at flere folk kan begynne å få behandling igjen. Dette vil videre senke ventetiden, slik at vi kanskje blir å se på en normalisering av situasjonen, slik den var før utbruddet av korona. 

 

Hvordan er egentlig ventetiden i helsesystemet i Norge?