Norge er ikke alene om å ha gode helsesystemer. Fra hva vi ser har de andre landene i Norden som Sverige og Danmark også gode systemer og tilbud til landets innbyggere. Det meste av dette finansieres av skatter. Det er i tillegg til gode offentlig tilbud også private aktører i andre nordiske land.