En psykolog er en kvalifisert person som snakker med andre mennesker om alt mulig. F.eks. problemer eller opplevelser. Samtalene er taushetsbelagt.